Τεχνικές συμβουλές - Θεσμικά θέματα σχετικά με την ΙΥΑ

Λόγω της δεκαετούς πείρας του ως μέλους της συντακτικής ομάδας του ν.3305/05 και μετέπειτα ως μέλους της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, ο Χ. Καζλαρής είναι σε θέση να σας παράσχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση για θεσμικά ζητήματα σχετικά με την ΙΥΑ. Προφανώς η πληροφόρηση αυτή δεν συνιστά νομική συμβουλή, αλλά είναι χρήσιμη προκειμένου να λάβετε μια αρχική κατεύθυνση και να αποσαφηνίσετε τις δυνατότητες που παρέχει η κείμενη νομοθεσία.

Ορισμένες βασικές πληροφορίες υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, η οποία συντηρείται, παρά το γεγονός ότι η Αρχή τελεί σε αργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι δύο νόμοι (3089/02 και 3305/05), καθώς και οι δημοσιευμένες Αποφάσεις της Εθνικής Αρχής ισχύουν, επομένως οι διατάξεις τους πρέπει να τηρούνται, ασχέτως του αν ορισμένες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν πλήρως, λόγω της δυσλειτουργίας της Αρχής.

Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται σε κατ' ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του Χ. Καζλαρή (κλικ εδώ για ραντεβού). Ωστόσο, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, υπάρχει πλέον δυνατότητα η ενημερωτική αυτή "συνάντηση" να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από τον ιδιωτικό σας χώρο, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις, σε χρόνο που εσείς επιλέγετε. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Skype στον υπολογιστή σας.

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε την επαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εδώ. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επαφή είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη φόρμα προσωπικών στοιχείων, στην οποία παραπέμπουν οι οδηγίες αυτές (η αποστολή της φόρμας δεν σας επαναφέρει εδώ, αλλά σας ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα). Η επαφή μέσω Skype ενεργοποιείται με την παραλαβή των στοιχείων σας. Θα ορίσουμε το ραντεβού μας για την τηλεδιάσκεψη μέσω e-mail.

Ενημερωθείτε εδώ για τους όρους της συνεργασίας και τη χρέωση της υπηρεσίας.

 


(επιστροφή)