Οδηγίες αρχικής σύνδεσης στην εφαρμογή Skype και όροι συνεργασίας

 

1. Συνιστώμενες απαιτήσεις εξοπλισμού (υποστηρίζουν βίντεο στο Skype 2.0.xxxx)

 

* Λειτουργικό σύστημα: Windows XP / Vista / 7 ή MacIntosh OS X v10.3.9 ή νεότερο

* Επεξεργαστής PC: 1 GHz / Mac: G4/G5/Intel 800 MHz

* Μνήμη RAM PC: 256 MB / Mac: 512 MB

* Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο PC: 2 MB / Mac: 100 MB

* Περιφερειακά PC/Mac και λογισμικό:

- κάρτα ήχου full duplex (όλες μετά το 1998), κάρτα οθόνης με >16 ΜΒ RAM

- κάμερα δικτύου/μικρόφωνο/ηχεία (εάν δεν είναι ήδη ενσωματωμένα)

- ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (DSL, WiFi, G3…)

- εγκατεστημένο λογισμικό Skype (διαθέσιμο δωρεάν από την skype.com)

* Προαιρετικά:

- εγκατεστημένο λογισμικό MS-Office 2003 (Word, PowerPoint) ή νεότερο

- εγκατεστημένο λογισμικό Acrobat Reader 6.0 ή νεότερο

 

 

2. Αρχικό αίτημα σύνδεσης

 

Στην κύρια οθόνη >      μενού Επαφές (Contacts)           >                    Προσθήκη επαφής… (Add a Contact…)

 

 

Skype-1 Skype-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται συμπληρώστε…

 Όνομα Skype (Skype Name): drcazlarisivf                        >          και κλικ στο πράσινο κουμπί Προσθήκη (Add)

 

Skype-3 Skype-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επιλέγετε Αποστολή αιτήματος (Send request)                       >    ακολουθεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης

Skype-5.0 Skype-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Επιβεβαίωση

Για λόγους ασφαλείας και εχεμύθειας, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε το αίτημα σύνδεσης συμπληρώνοντας τώρα μια φόρμα προσωπικών στοιχείων. Στο πεδίο “Μήνυμα” της φόρμας δηλώνετε το όνομα που χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή Skype (μπορείτε να επικολλήσετε το παρακάτω ενδεικτικό κείμενο).

Απέστειλα ένα αίτημα σύνδεσης στο Skype.

Το δικό μου όνομα Skype είναι …(συμπληρώστε).

Με την αποστολή της φόρμας θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου. Με την παραλαβή της συμπληρωμένης φόρμας ενεργοποιείται (γίνεται αποδεκτό) το αίτημα επαφής σας στο Skype. Μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε!

 

   

4. Όροι συνεργασίας

·       Η ενημέρωση και οι συμβουλές δεν παρέχονται σε καμμία περίπτωση ανωνύμως. Κανένα αίτημα επαφής στην εφαρμογή Skype δεν θα γίνεται δεκτό εάν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας με τη συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας προσωπικών στοιχείων.

·       Τα στοιχεία που παρέχετε στη σύνδεση αυτή, καθώς και στη φόρμα προσωπικών στοιχείων, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διεθνείς δεοντολογικές οδηγίες και τον κώδικα δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων. Όπως ορίζει ο νόμος, η τήρηση των απλών προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

·       Στην εφαρμογή Skype, το όνομα “drcazlarisivf” χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους. Μπορείτε να συστήσετε τη διεύθυνση “drcazlarisivf” χωρίς περιορισμούς σε πρόσωπα τα οποία γνωρίζετε προσωπικά, για την παροχή επιστημονικών συμβουλών. Κάθε άλλη χρήση της παραπάνω διεύθυνσης (π.χ. για εμπορικούς, διαφημιστικούς κ.ά.π. σκοπούς) θα επισύρει την άμεση διαγραφή της επαφής σας.