Άρθρα και μελέτες

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του Χ. Καζλαρή (διεθνής βιβλιογραφία) είναι προσπελάσιμο μέσω του NCBI-PubMed.

Εδώ παρουσιάζονται μόνο μελέτες και/ή άρθρα εκλαΐκευσης που δεν δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά.

 

Πρόκειται για ένα αναλυτικό μνημόνιο για την ειδικότητα αυτή, το οποίο συντάχθηκε με εντολή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2001 της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ), από επιτροπή τριών μελών της ένωσης (Μαρίνα Αργυρού, Χάρης Καζλαρής και Φρόσω Κεσσοπούλου). Σκοπός ήταν το μνημόνιο να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη διαδικασία αναγνώρισης του επαγγέλματος του κλινικού εμβρυολόγου στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί καταστατική υποχρέωση της ΠΕΚΕ. Το κείμενο περιλαμβάνει και τις απαντήσεις του κλάδου των Ελλήνων κλινικών εμβρυολόγων σε ένα ερωτηματολόγιο με θέματα ηθικής και δεοντολογίας: αυτό αποτελεί και την πρώτη καταγραφή των απόψεών τους σε εθνικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την επεξεργασία από την ΠΕΚΕ ενός κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.

 

Τι είναι η υπογονιμότητα;

Πιθανότητες επιτυχίας των μεθόδων ΙΥΑ

Παρενέργειες και κίνδυνοι των μεθόδων ΙΥΑ

 

 

(η παρούσα ενότητα πρόκειται να συμπληρωθεί σύντομα)