Ανάπτυξη εργαστηρίων ΙΥΑ

Ο Χ. Καζλαρής διαθέτει μακρά πείρα στον τομέα της ανάπτυξης, του εξοπλισμού και του ελέγχου της ποιότητας των εργαστηρίων ΙΥΑ, τόσο λόγω των βασικών του σπουδών (βιοχημεία και κυτταρική βιολογία), όσο και λόγω της πολυετούς ενασχόλησής του με το θέμα των προδιαγραφών και του ελέγχου της ποιότητας στα εργαστήρια ΙΥΑ και στις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σχεδίασε προσωπικά και ίδρυσε το εργαστήριο της Μονάδας ΙΥΑ του ΠΓΝ-Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου" και ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τη βελτίωση διαφόρων άλλων εργαστηρίων (Μονάδα ΙΥΑ του ΠΠΓΝ Πατρών στο Ρίον, ιδιωτικές Μονάδες ΙΥΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Τέλος, σε συνεργασία με τους άλλους εμβρυολόγους και ιατρούς, μέλη της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, συνέβαλε στη σύνταξη των εργαστηριακών προδιαγραφών των Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο λεπτομερές σχέδιο προεδρικού διατάγματος που η Αρχή κατέθεσε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας το 2008 και τελικώς εκδόθηκαν το 2015-2016 (τα κείμενα του προεδρικού διατάγματος για τις ΜΙΥΑ και της υπουργικής απόφασης για τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης είναι διαθέσιμα εδώ).

Ο Χ. Καζλαρής μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη νέων εργαστηρίων Μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, καθώς και την μετεκπαίδευση του εργαστηρικού προσωπικού, κατόπιν ειδικής συμφωνίας (μεταβείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).


(επιστροφή)