Μετάφραση και/ή επιστημονική επιμέλεια βιβλίων & συγγραμμάτων

Ο Χ. Καζλαρής αναλαμβάνει την εξειδικευμένη μετάφραση (προς την Ελληνική γλώσσα από την Αγγλική ή από τη Γαλλική), καθώς και την επιστημονική επιμέλεια της ορολογίας, επιστημονικών συγγραμμάτων, βιβλίων επιστημονικής εκλαΐκευσης και τεχνικών κειμένων, που άπτονται του τομέα της βιοϊατρικής, ειδικότερα στις παρακάτω περιοχές της επιστήμης: βιοχημεία, κυτταρική και μοριακή βιολογία, γενετική, νευροεπιστήμη, βιολογία της αναπαραγωγής, μαιευτική-γυναικολογία, ιστολογία, εμβρυολογία, φυσιολογία και συναφείς.

Η χρέωση γίνεται ανά σελίδα του πρωτοτύπου, ή ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο του μεταφρασμένου βιβλίου, κατόπιν συμφωνίας ως προς την τιμή και τον χρόνο παράδοσης. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς εδώ.


(επιστροφή)