Μετάφραση ιατρικών γνωματεύσεων και ιστορικών

Ο Χ. Καζλαρής αναλαμβάνει εξειδικευμένες μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και ιστορικών μεταξύ των εξής τριών γλωσσών (σε οποιοδήποτε συνδυασμό τους): Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Η υπηρεσία παρέχεται εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή: παραδίδετε το πρωτότυπο σε μορφή κειμένου (π.χ. Word) ή εικόνας (από σαρωτή, σε υψηλή ανάλυση, ως pdf, jpg, gif, png, tif, bmp κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παραλαμβάνετε τη μετάφραση σε μορφή Word 2003 (αρχείο *.doc) ή Word 2007 (αρχείο *.docx) επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανά λέξη πρωτοτύπου, αφού προηγηθεί συμφωνία ως προς την τιμή και τον χρόνο παράδοσης: το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μια φόρμα προσωπικών στοιχείων (μπορείτε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή του έργου στο πεδίο "Μήνυμα" της φόρμας). Με την αποστολή της φόρμας ανακατευθύνεστε στην αρχική σελίδα. Θα παραλάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, στο οποίο αποστέλλετε το πρωτότυπο. Στη συνέχεια, παραλαμβάνετε μια προσφορά και το έργο εκτελείται σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας που περιγράφονται λεπτομερώς εδώ.


(επιστροφή)