Η Επιστροφή των Δεινοσαύρων

Rob DeSalle - David Lindley

(Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα, 1998)

Πρωτότυπο: The Science of Jurassic Park and the Lost World or: How to Build a Dinosaur
(Basic Books, HarperCollins, 1997)
Rob DeSalle & David Lindley

Παρακολουθώντας βήμα-βήμα όλα τα επιστημονικά ζητήματα της αναβίωσης των δεινοσαύρων, όπως αυτή περιγράφεται στα βιβλία του Michael Crighton και στην ταινία του Steven Spielberg, το βιβλίο δίνει απαντήσεις, βασισμένες στα σύγχρονα επιστημονικά και εργαστηριακά δεδομένα: είναι επιστημονικά εφικτή αυτή η αναβίωση, και, αν ναι, θα μπορούσε να γίνει όπως περιγράφεται στην ταινία;

Οι συγγραφείς (αντιστοίχως έφορος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης και διευθυντής σύνταξης στα δύο πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το Nature και το Science), εξηγούν με χιούμορ το γιατί αυτή η αναβίωση, με τον τρόπο που περιγράφεται, είναι αδύνατη, αλλά δίνουν και το μέτρο των πραγματικών δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε κάποιος, αν ήθελε να επιτύχει την αναβίωση δεινοσαύρων χρησιμοποιώντας τις σημερινές δυνατότητες της βιοτεχνολογίας.

 

 

 


(επιστροφή)