Ο Άνθρωπος και τα Γονίδιά του

Albert Jacquard

(Εκδόσεις Τραυλός - Σειρά DOMINOS, Αθήνα, 1997)

Πρωτότυπο: Les Hommes et leurs Gènes
(Éditions Flammarion, Paris, 1994)
Albert Jacquard

Τι είδους άνθρωποι θέλουμε να γίνουμε; Κατά τον Αλμπέρ Ζακάρ, γενετιστή και δημοσιογράφο, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε πριν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο θέτει στη διάθεση μας η σύγχρονη γενετική επιστήμη και τεχνολογία.

Το συλλογικό μέλλον μας δεν μπορεί να αποφύγει αυτό το ερώτημα που χρειάζεται συνειδητοποιημένες απαντήσεις από την πλευρά των ατόμων. Η γενετική των πληθυσμών, η οποία ασχολείται με τη συλλογική γενετική εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που ασκεί το περιβάλλον και οι σύγχρονες μέθοδοι αναπαραγωγικής δραστηριότητας οφείλει να συμβάλει στην απάντηση πριν οι ευγονικές αρχίζουν να αυθαιρετούν.

 

 

 


(επιστροφή)