Εμβρυολογία του Ανθρώπου

William J. Larsen

(τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα ©2004)

Πρωτότυπο: Human Embryology (3rd Edn, Churchill Livingstone, Philadelphia, PA, 2001)
William J. Larsen (Lawrence S. Sherman, S. Steven Potter, William J. Scott, Eds.)

Αυτό το βιβλίο παρέχει μια πλήρη περιγραφή της αναπτυξιακής διεργασίας στον άνθρωπο, από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση. Η τρίτη έκδοση συνέπεσε με την αιφνίδια απώλεια του Καθ. W. J. Larsen: το έργο ολοκληρώθηκε από σημαντικούς συνεργάτες του, σύμφωνα με τις αλλαγές που ο ίδιος είχε προλάβει να σχεδιάσει.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει την αναπτυξιακή διαδικασία χρονολογικά, περιγράφοντας τις αλλαγές που επέρχονται στο έμβρυο κάθε εβδομάδα, μέχρι και την τέταρτη εβδομάδα της ανάπτυξης. Το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τη διάπλαση των οργάνων και την ανάπτυξη των ειδικών συστημάτων. Το βιβλίο υποστηρίζεται από εξαιρετικά πλούσια και ευκρινή εικονογράφηση, εμπλουτισμένη με ηλεκτρονιομικρογραφίες σάρωσης και κλινικές φωτογραφίες.

Κάθε κεφάλαιο, ανεξάρτητα από το θέμα, υποδιαιρείται σε τρεις ενότητες: η πρώτη, περιγραφική, καλύπτει τις βασικές διεργασίες της ανάπτυξης, η δεύτερη είναι αφιερωμένη στις κλινικές εφαρμογές και στις δυσπλασίες, και η τρίτη ("Πειραματικές αρχές") εξετάζει τις τρέχουσες πειραματικές ανακαλύψεις σχετικά με το θέμα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα χρήσιμη εισαγωγή στα νέα δεδομένα της μοριακής εμβρυολογίας.

Το βιβλίο θεωρείται ως ένα από τα πιο δημοφιλή συγγράμματα ιατρικής εμβρυολογίας διεθνώς και απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές της ιατρικής.

[O Χ. Καζλαρής έχει μεταφράσει τις ενότητες "Πειραματικές αρχές" όλων των κεφαλαίων και έχει επιμεληθεί, από κοινού με τον Καθ. Γ. Ν. Αντωνακόπουλο, το γλωσσάριο και το ευρετήριο του βιβλίου.]

 


(επιστροφή)