Γενική και Συστηματική Παθολογική Ανατομική

J.C.E. Underwood

(τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα ©2007)

Πρωτότυπο: General and Systematic Pathology (4th Edn, Elsevier, Oxford, UK, 2004)
J.C.E. Underwood

[Απόσπασμα από το οπισθόφυλλο:] H Γενική και Συστηματική Παθολογική Ανατομική αποτελεί πολύ γνωστό σύγγραμμα, γραμμένο και εικονογραφημένο για τις ανάγκες των φοιτητών της ιατρικής και των συναφών επιστημών υγείας, το οποίο παρουσιάζει την Παθολογική Ανατομική υπό το πνεύμα της σύγχρονης κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, και κλινικής ιατρικής. Πρόκειται για εκτενές σύγγραμμα που ξεκινάει με τις αρχές της Παθολογικής Ανατομικής και τους μηχανισμούς των νόσων, καλύπτοντας, στη συνέχεια, τη Συστηματική Παθολογική Ανατομική.

Το κείμενο της 4ης έκδοσης αυτού του συγγράμματος έχει ελεγχθεί από ομάδα διεθνών κριτών και αναθεωρηθεί από τους συγγραφείς. Για πρώτη φορά, δημιουργήθηκε δικτυακός τόπος που περιέχει ύλη, μέσω της οποίας είναι δυνατή η αυτοαξιολόγηση, ως και εικονογραφημένες κλινικές περιπτώσεις.

[O Χ. Καζλαρής έχει μεταφράσει 4 κεφάλαια του βιβλίου σε συνεργασία με τον πατέρα του, ιατρό παθολογοανατόμο, Ε. Καζλαρή.]

 

 


(επιστροφή)