Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Ιωάννης Κλώνης

(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, πρώτη έκδοση 1997)

 

Ως τεχνολογία αιχμής, η βιοτεχνολογία διατηρεί εξαιρετικές προοπτικές για τον επόμενο αιώνα. Eιδικότερα η ενζυμική βιοτεχνολογία, η οποία εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων για την παραγωγή βρωσίμων προϊόντων, σήμερα εμπλέκεται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής βελτιωμένων βιοπροϊόντων και παροχής καλύτερων υπηρεσιών σε θέματα γεωργίας και υγείας. Συνδυάζοντας γνώσεις παραδοσιακής και σύγχρονης ενζυμικής βιοτεχνολογίας και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην τεχνολογία, τις προοπτικές και τις εφαρμογές των ενζύμων, με αναλυτικούς πίνακες και πρωτότυπα σχήματα, το βιβλίο σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών.

[Από το 2010 κυκλοφορεί η δεύτερη, πλήρως αναθεωρημένη έκδοση
του βιβλίου, από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.]

 


(επιστροφή)