Το Χρυσό μου Παιδί

Τεκνοποίηση με ιατρική υποβοήθηση: η τεχνική και οι προβληματισμοί από την εφαρμογή της στην Ελλάδα

Εκδόσεις Π. Τραυλός, Αθήνα (ISBN:960-7122-60-7) ©1996

Το δοκίμιο αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) και την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Υπήρξε το πρώτο, και παραμένει το μόνο γενικό βιβλίο για το αντικείμενο αυτό, γραμμένο από Έλληνα επιστήμονα. Απευθύνεται σε επιστήμονες μη ειδικευμένους στην ΙΥΑ και στο ευρύ κοινό (με περισσότερα από 1.200 αντίτυπα σε κυκλοφορία, έχει αποδειχθεί σημαντικό βοήθημα για τα υπογόνιμα ζευγάρια).

Περιλαμβάνει περιγραφή της γαμετογενέσεως, ανασκόπηση της ιστορίας της εμβρυολογίας, περιγραφή των μεθόδων ΙΥΑ που εφαρμόζονται σήμερα, παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των Γαλλικών Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, συγκριτική μελέτη της διεθνούς νομοθεσίας για την ΙΥΑ, συζήτηση των βιοηθικών προβληματισμών που συνοδεύουν την εφαρμογή της ΙΥΑ, γλωσσάριο και γενική βιβλιογραφία. Επίσης, αναδεικνύει τα καίρια ερωτήματα που τίθενται, όσον αφορά το νομικό κενό σχετικά με τον έλεγχο της πρακτικής της ΙΥΑ στην χώρα μας, περιλαμβάνει δε και ειδικό κεφάλαιο με προτάσεις για την οριοθέτηση της ΙΥΑ στην Ελλάδα.

 

 


(επιστροφή)